Είστε εδώ

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Ο Ευαγγελισμός του Fra Angelico», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1974), σ. 145