Είστε εδώ

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Σασσολούνγκο», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1974), σ. 145