Είστε εδώ

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Εξομολόγηση ενός φυτού», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1974), σ. 144