Είστε εδώ

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Παιδικό σχέδιο», Διαγώνιος, τχ. 8 (Μάιος-Αύγουστος 1974), σ. 144