Είστε εδώ

Σικελιώτης Γιώργος, «Άντρας, γυναίκα και παιδί», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 81