Είστε εδώ

Σικελιώτης Γιώργος, «Άγγελος πολεμιστής», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 80