Είστε εδώ

Σικελιώτης Γιώργος, «Γυμνή κόρη», Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 77