Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Κουτσοβλάχικα τραγούδια. Κάλαντα », Διαγώνιος, τχ. 7 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1974), σ. 74