Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Τζων Κολτρέιν», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 221