Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «Θέματα και πρόσωπα της σύγχρονης τζαζ (1950-1970), Β΄», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 220-235