Είστε εδώ

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Οι εργάτες», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 196-197