Είστε εδώ

Γιατράκου-Fossi Αλίκη, «Οι φωτογραφίες», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. 195-196