Είστε εδώ

«#», Διαγώνιος, τχ. 6 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1973), σ. (εξώφυλλο)