Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[André Hodeir]», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 174