Είστε εδώ

Παπανάκος Πάνος, «Λίμνη Δοϊράνης», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 161