Είστε εδώ

Παπανάκος Πάνος, «Λιτανεία», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 160