Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Πάνος Παπανάκος», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 155