Είστε εδώ

Ζογλοπίτης Φώνης, «Χωραφάκι», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 150