Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Στιχάκια του στρατού», Διαγώνιος, τχ. 5 (Μάιος-Αύγουστος 1973), σ. 139-141