Είστε εδώ

Πατσώνης Γιάννης, «4 [Το τελευταίο παιχνίδι να ήμουνα]», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 36-37