Είστε εδώ

Πατσώνης Γιάννης, «3 [Πότε ήταν]», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 36