Είστε εδώ

Parra Nicanor, «Χρόνος», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 16-17