Είστε εδώ

Parra Nicanor, «Μετονομασίες», Διαγώνιος, τχ. 4 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1973), σ. 16