Είστε εδώ

Διαγώνιος, έτος 1972, τεύχος 3

Hübsch Hadayat-Ullah, «all these bloody people», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 272

Hübsch Hadayat-Ullah, «where do they all come from?», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 273

Hübsch Hadayat-Ullah, «στο μεταξύ», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 273-274

«Περιεχόμενα», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. (εξώφυλλο), (εσώφυλλο)

Βασιλειάδης Νίκος, «Οι βροχερές μέρες», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 213

Βασιλειάδης Νίκος, «Με κάθε τρόπο να κρατήσω», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 213

Πασχαλίδης Νίκος, «Αυτοδικία», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 214-224

Δαράκη Ζέφη, «Βικέντιος Βαν Γκογκ», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 225-226

Δαράκη Ζέφη, «Ποίημα», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 226

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Η ποίηση του Θανάση Φωτιάδη», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 227-229

Φωτιάδης Θανάσης, «Τα χρέη (απόσπασμα)», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 230

Φωτιάδης Θανάσης, «Θρήνος των ημερών μας (απόσπασμα)», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 230

Φωτιάδης Θανάσης, «Πολύμνια», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 230-231

Φωτιάδης Θανάσης, «Ωδή σύντομη στον Καραϊσκάκη», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 231-232

Φωτιάδης Θανάσης, «Από τα Τραγούδια για την Ειρήνη», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 232

Φωτιάδης Θανάσης, «Βοτανική, ποιητικώτατη επιστήμη», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 232

Φωτιάδης Θανάσης, «2 σύντομα», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 232-233

Φωτιάδης Θανάσης, «Η διάδοση των ποιητικών γραφτών», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 233

Φωτιάδης Θανάσης, «Θράκη, έρως, τύμπανα», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 233

(ανυπόγραφο), «Δημοτικά τραγούδια των Αγράφων», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 234-241

Ochs Hannelore, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Γκύντερ Κούνερτ», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 242-243

(ανυπόγραφο), «[Günter Kunert]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 242

Kunert Günter, «Η γλώσσα μου», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 243-244

Kunert Günter, «Με τίποτε άλλο», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 244

Ochs Hannelore, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Χορστ Μπίνεκ», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 245-246

(ανυπόγραφο), «[Horst Bienek]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 245

Bienek Horst, «Άρτος και παίγνια», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 246-247

Bienek Horst, «Λόγια της ημέρας», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 247

Bienek Horst, «Λόγια του αιώνος», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 247

Bienek Horst, «Λόγια της χιλιετηρίδος», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 247-248

Bienek Horst, «Πίναξ δρομολογίων», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 248

Ochs Hannelore, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Άρνφριντ Άστελ», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 249-250

(ανυπόγραφο), «[Arnfrid Astel]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 249

Astel Arnfrid, «[Μα ποιος μπορεί να φοβάται το γεράκι]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 250

Astel Arnfrid, «Παρακολούθηση τηλεφώνου», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 250

Astel Arnfrid, «Χειραφέτηση», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 250

Astel Arnfrid, «Οπισθοδρόμηση», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 250

Astel Arnfrid, «Ελευθερία», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 250

Ochs Hannelore, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Ράινερ Κούντσε», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 251-252

(ανυπόγραφο), «[Reiner Kunze]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 251

Kunze Reiner, «Σαν τα πράγματα από πηλό», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 252

Kunze Reiner, «Μετά το πρώτο χαμένο γράμμα στον καινούργιο χρόνο», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 252-253

Kunze Reiner, «Σε ένταση δωματίου», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 253

Kunze Reiner, «Το τέλος της τέχνης», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 253

Ochs Hannelore, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Βολφ Μπίρμαν», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 254-255

(ανυπόγραφο), «[Wolf Biermann]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 254

Biermann Wolf, «Τραγούδι για τους συντρόφους μου», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 254-257

Ochs Hannelore, «Σύγχρονοι Γερμανοί ποιητές. Ρολφ Ντίτερ Μπρίνκμαν», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 258

(ανυπόγραφο), «[Rolf Dieter Brinkmann]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 258

Brinkmann Rolf Dieter, «Ποίημα Νύχτα», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 259