Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Arnfrid Astel]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 249