Είστε εδώ

«Ανάτυπα Διαγωνίου», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. (έσω οπισθόφυλλο)