Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Modern Jazz Quartet», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 287