Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Ferry Filusch]», Διαγώνιος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 1972), σ. 275