Είστε εδώ

Bachmann Ingeborg, «Κάθε μέρα», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1972), σ. 171-172