Είστε εδώ

Bachmann Ingeborg, «Καμιά εκλεκτή τροφή», Διαγώνιος, τχ. 2 (Μάιος-Αύγουστος 1972), σ. 170-171