Είστε εδώ

Δούκαρης Δημήτρης, «Ο ποταμός Σεμπέλι», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1972), σ. 47