Είστε εδώ

Δούκαρης Δημήτρης, «Τα δέντρα», Διαγώνιος, τχ. 1 (Ιανουάριος-Απρίλιος 1972), σ. 46-47