Είστε εδώ

Αγοράστης Δημήτρης, «Η Ειρήνη στεφανώνει τον Κέννεντυ», Διαγώνιος, τχ. 19 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1969), σ. 132