Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Δημήτρης Αγοράστης]», Διαγώνιος, τχ. 19 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1969), σ. 131