Είστε εδώ

Χαραλάμπους Μάριος-Μαρίνος, «Τα σύννεφα της Σαλονίκης», Διαγώνιος, τχ. 19 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1969), σ. 127-130