Είστε εδώ

Παπαγιαννάκη Ν., «Σα να μου τα χρωστούσαν», Διαγώνιος, τχ. 19 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1969), σ. 126