Είστε εδώ

Arrabal Fernando, «Η προσευχή», Διαγώνιος, τχ. 19 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1969), σ. 90-98