Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το κορμί και το σαράκι», Διαγώνιος, τχ. 19 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1969), σ. 89