Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Λευτέρης Ρόρρος», Διαγώνιος, τχ. 18 (Απρίλιος-Ιούνιος 1969), σ. 59