Είστε εδώ

Γεωργίου Μ., «Το τσιφλίκι του Μιχαλάκη», Διαγώνιος, τχ. 18 (Απρίλιος-Ιούνιος 1969), σ. 54-58