Είστε εδώ

Ντάκου Θεοδώρα, «Πρώτα σε γύρευα τις Κυριακές», Διαγώνιος, τχ. 18 (Απρίλιος-Ιούνιος 1969), σ. 45