Είστε εδώ

Δούκας Στρατής, «Λυρικός λόγος», Διαγώνιος, τχ. 18 (Απρίλιος-Ιούνιος 1969), σ. 42-44