Είστε εδώ

Παπαδημητρίου Σάκης, «Zeitmasse», Διαγώνιος, τχ. 17 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 34-36