Είστε εδώ

Σκαρίμπας Γιάννης, «Κόντε-Ραπανάκιας», Διαγώνιος, τχ. 17 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 33