Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ρίμες φυλακισμένων», Διαγώνιος, τχ. 15 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1968), σ. 127-130