Είστε εδώ

Καλογερόπουλος Άγγελος, «[Σχέδιο του Άγγελου Καλογερόπουλου]», Διαγώνιος, τχ. 15 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1968), σ. 126