Είστε εδώ

Δούκαρης Δημήτρης, «Ο θάνατος του ελέφαντα», Διαγώνιος, τχ. 15 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1968), σ. 97-98