Είστε εδώ

Δούκαρης Δημήτρης, «Τα δέντρα», Διαγώνιος, τχ. 15 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1968), σ. 97