Είστε εδώ

«[Εξώφυλλο]», Διαγώνιος, τχ. 14 (Απρίλιος-Ιούνιος 1968), σ. (εξώφυλλο)