Είστε εδώ

Φωτάκης Νίκος, «Γυναίκες στη βρύση», Διαγώνιος, τχ. 9 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1967), σ. 61